Finansiell kalender

Kalender för Lyckegårds rapporter, presentationer och viktiga händelser

2024

28/3 Bokslutskommuniké 2023

19/4 Publicering av årsredovisning 2023

10/5 Kvartalsrapport 1 2024

31/5 Ordinarie årsstämma

20/8 Kvartalsrapport 2 2024

19/11 Kvartalsrapport 3 2024

2025

25/3 Bokslutskommuniké 2024

 

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan

Search