Optionsprogram

Incitamentsprogram 2022/2025 riktat till samtliga anställda

1 118 888 optioner, teckningstid 21 april till 30 juni 2025. Beslut på Extra bolagsstämma 14 april 2022.

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan

Search