Investor Relations

Lyckegård är ett holdingbolag som genom sina dotterbolag erbjuder produkter och tjänster för bevattning och utemiljö. Vi hjälper våra kunder med de utmaningar de möter i den globala uppvärmningens spår. Våra produkter och tjänster är framtagna för att minimera energiåtgång och vattenförbrukning.

Senaste nyheter

Finansiella rapporter

Presentationer

Lyckegård Group har en ledande marknadsställning inom grönytebevattning för golf, idrottsfält, parker och stadsmiljöer med erfarna medarbetare som tillsammans besitter stor del av landets samlade kompetens inom området.

Vi driver utvecklingen inom lantbruksbevattning och har smarta lösningar för effektiva pumpstationer med senaste tekniken, allt för att värna om miljön och spara kostnader för våra kunder. Hållbarhet är en nyckelfråga för dotterbolagens verksamheter och kunder och i linje med detta verkar Lyckegård med innovativa produkter och nya strategier för ett miljövänligare samhälle.

Water & Outdoor

Water formades som ett självständigt affärsområde efter att Östorps Bevattning förvärvades under hösten 2022 och är inriktat mot bevattning av grönytor och jordbruk genom installation, rådgivning och service av fullständiga bevattningssystem. Genom att erbjuda effektiva bevattningslösningar hjälper Östorps Bevattning sina kunder med att förbättra produktionen och deras bevattningsmål på ett vatten- och energisnålt sätt som ger ökad avkastning.

Östorps tillverkar egna pumpstationer med egenutvecklad pumpstyrningsprodukt kallad SMART. SMART-styrning står för drift och intelligens och är en molnbaserad pumpstyrningsenhet som löser behovet av driftsäkerhet och sänker energiförbrukningen och går väl i linje med det moderniserade lantbruket där det finns ett påtagligt behov av effektiva bevattningslösningar.

Lyckegård förvärvade grönyteleverantören KSAB Utemiljö och dess dotterbolag Sydsvensk Bevattning i maj 2023.  KSAB är verksamt inom bevattning, golfbaneutrustning och konstgräs. Sydsvensk Bevattning är specialister på installation och service av bevattningsanläggningar för alla typer av grönytor. Genom förvärvet av KSAB Utemiljö, Sydsvensk Bevattning och Östorps Bevattning uppnår Lyckegård en marknadsledande position inom bevattning i Sverige samt skapa flera synergier för att vidare stärka affärsområdet och Bolagets tillväxt.

Sök på sidan

Search