Ledning

Samtliga ledande befattningshavare

Kent Stenberg – VD sedan april 2024 (född 1969).

Kent Stenberg VD för koncernen och dess dotterbolag KSAB Utemiljö, Sydsvensk Bevattning samt
Östorps Bevattning. Han har tidigare jobbat cirka 20 år i OKQ8-koncernen som bland annat
affärsområdeschef, försäljningschef och CFO. Kent är utbildad Civilekonom från Mälardalens
Universitet.

Innehav: Kent Stenberg äger direkt och indirekt via sitt bolag Stenberg & Stenberg 2 336 636 aktier i
bolaget.

Daniel Nilsson – CFO sedan 2020 och tf VD jan-apr 2024 (född 1977).

Daniel Nilsson är bolags CFO sedan 2020. Daniel har en Ekonomie magisterexamen från Lunds
universitet och har jobbat på en rad olika positioner inom Sandvik AB samt som konsult via sitt helägda
bolag LDN Företagskonsult AB.

Innehav: Daniel Nilsson äger 344 635 aktier i bolaget genom sitt helägda bolag LDN Företagskonsult AB
och 44 091 aktier samt 111 889 teckningsoptioner privat.

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan

Search