Bolagsstämma

2024

Årsstämma 31 maj 2024

Extra bolagsstämma 7 maj 2024

Extra bolagsstämma 28 mars 2024

2023

Årsstämma 1 juni 2023

Extra bolagsstämma 11 maj 2023

2022

Extra bolagsstämma 5 oktober 2022

Årsstämma 31 maj 2022

Extra bolagsstämma 14 april 2022

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan

Search