Styrelsen

Anders Holm – Styrelseordförande sedan 2020 (född 1963).

Anders Holm är VD i Aqilles Invest AB och verksam som investerare/entreprenör. Han är aktiv
styrelsemedlem i ett antal små och medelstora bolag, bland annat som styrelseledamot i Imvi Labs AB,
Neqtar Advisory AB och Qoffice AB.

Innehav: Äger 100% av röster och kapital i Aqilles Invest Ventures AB, som i sin tur äger 1 480 302
aktier i bolaget. Anders Holm äger också 518 000 aktier privat.

Anders Holm är oberoende av bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Hans Bergengren – Styrelseledamot sedan 2013 (född 1956).

Hans Bergengren är lantmästare och före detta lantbrukare på Hjularöds Gods och äger ett antal
fastigheter och industribolag.

Innehav: Bergengren äger 4 531 485 aktier i bolaget.

Hans Bergengren är oberoende av bolaget och dess ledning.

Anita Sindberg – Styrelseledamot sedan 2020 (född 1968).

Anita Sindberg, civilingenjör från LTH, är VD i Sustainable business hub Scandinavia AB. Anita har en
lång VD-erfarenhet från internationella företag inom flertalet industribranscher. Hon har cirka 20 års
erfarenhet från olika ledande befattningar inom management, affärs- och strategiutveckling, produktion
och hållbarhet. Hon har mångårig erfarenhet från styrelsearbete med fokus på företag med en hållbar
affärsmodell.

Innehav: Sindberg äger 38 357 aktier i bolaget.

Anita Sindberg är oberoende av bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Ulf Annvik – Styrelseledamot sedan 2019 (född 1965).

Ulf Annvik har en civilekonomexamen från universitetet i Karlstad och är VD för Entreprenörinvest
Sverige AB som är ett investmentbolag i Växjö och som ägs av Familjen Kamprads Stiftelse. Ulf har varit
VD för ett antal företag i olika branscher under de senaste 24 åren och har lång erfarenhet av
affärsutveckling.

Innehav: Annvik är VD för Entreprenörinvest Sverige AB, som äger 4 290 331 aktier i bolaget. Annvik
har inget eget direkt eller indirekt ägande i Bolaget.

Ulf Annvik är oberoende av bolaget och dess ledning.

Fredrik Lundén – Styrelseledamot sedan 2021 (född 1963).

Fredrik Lundén är egen företagare med inriktning på styrelsearbete och rekryteringar inom den gröna
sektorn. Lundén har verkat över 20 år i internationella sälj och marknadsdirektörs roller inom Väderstad
och Monsanto. Lundén äger och driver även ett eget lantbruk.

Innehav: Lundén äger 98 367 aktier i bolaget.

Fredrik Lundén är oberoende av bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

Peter Johansson – Styrelseledamot sedan 2023 (född 1967).

Peter Johansson sålde under 2022 Östorps Bevattning till Lyckegård Group och har mångårig erfarenhet
inom bevattningsbranschen. Peter driver bolagen PGJ Invest AB samt Östorps Gård (enskild firma).

Innehav: Johansson äger 1 385 041 aktier i bolaget genom sitt helägda bolag PGJ Invest AB samt 454 546
aktier privat.

Peter Johansson är beroende av bolaget och dess ledning.

Dan Åsberg – Styrelseledamot sedan 2023 (född 1961).

Dan har varit verksam i KSAB Golf Equipment AB sedan 1998 bland annat som VD och
styrelseordförande och driver bolagen Åsberg & Magnusson Fastighets AB samt In Hoc Signo AB.

Innehav: Åsberg äger 2 288 636 aktier i bolaget genom sitt helägda bolag In Hoc Signo AB, samt 29 547
aktier privat.

Dan Åsberg är beroende av bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare.

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan

Search